Anna Łukaszewska-Trzeciakowska

Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Z wykształcenia jest ekonomistą, ukończyła również studia MBA. W latach 2002-2007 związana z branżą obronną, gdzie odpowiadała m.in. za projekty międzynarodowe, restrukturyzacyjne, konsolidacyjne, strategiczne projekty biznesowe, współpracę międzynarodową, a także za nadzór nad delegaturami zagranicznymi.

Od 2007 roku pracowała w sektorze energetycznym, w tym jako Prezes Zarządu Elektrowni „Kozienice” S.A., gdzie była odpowiedzialna za przygotowanie inwestycji w zakresie budowy nowego bloku energetycznego o mocy 1000 MW.

Zaangażowana w procesy związane z zapewnieniem funkcjonowania infrastruktury krytycznej w Polsce i Europie.

Od 2017 do 2019 roku odpowiadała za sprawy korporacyjne w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej.

Pełniła funkcję Eksperta i Pełnomocnika w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przygotowywała model finansowania wielkoskalowych infrastrukturalnych inwestycji oraz opinie w procesie krajowej i unijnej legislacji związanej z gospodarką wodną, energetyką, w tym rozwojem odnawialnych źródeł energii.

W latach 2020-2021 była Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2021 roku pracowała w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN. Była Prezesem Zarządów zarówno spółki Baltic Power, jak i ORLEN Neptun, gdzie odpowiadała za rozwój polskich oraz zagranicznych projektów morskiej energetyki wiatrowej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Jest członkiem Rady Koordynacyjnej ds. morskiej energetyki wiatrowej.

Od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Autorka regulacji prawnych przeciwdziałających skutkom kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską agresją w Ukrainie, w tym rozwiązaniom z zakresu rynku energii oraz sektora ciepłownictwa.

2 czerwca 2023 roku powołana na stanowisko sekretarza stanu i pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Wydarzenia

5 października 2023 / godz. 10:15 - 10:30 / Scena - Główna

Przemówienie - Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Krytycznej