Aneta Więcka

Kierownik projektu, Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, NCBR

Aneta Więcka - kierownik projektów „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” i „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” w Dziale Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Jest ekspertem w zakresie energetyki odnawialnej. Przez 15 lat pracowała w czołowych instytucjach zajmujących się rozwojem energetyki słonecznej i wiatrowej w Polsce. Była koordynatorem projektów finansowanych z Programów Ramowych Unii Europejskiej. Jest współautorem i autorem kilkunastu publikacji i ekspertyz z zakresu energetyki odnawialnej. Była kluczowym ekspertem w realizacji systemowych i przekrojowych ekspertyz z zakresu OZE.

Wydarzenia

5 października 2023 / godz. 12:00 - 13:15 / Scena - AMPER

Panel: Nowe technologie - czy polska energia może być innowacyjna i zielona?