Kamila Koźbiał-Loba

Członek Zarządu ds. operacyjnych, Enea Innowacje