Lech Żak

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Enea S.A.