Michał Wojtyło

Wicedyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego