Wojciech Konończuk

Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich