5 października 2023 godz. 12:00 - 13:15 Scena - WAT

Panel: Energia – czy możliwa jest sprawiedliwa transformacja polskiej energetyki?

Czas polskiego węgla się skończył – jednakże trzeba teraz zagwarantować sprawiedliwą i bezpieczną transformację zarówno górnikom, kopalniom, jak i całym regionom węglowym.  

Panel dyskusyjny skoncentruje się na nieodwracalnym procesie wycofywania się z węgla w Polsce. Omówimy konieczność zapewnienia sprawiedliwej i bezpiecznej transformacji dla górników, kopalni oraz regionów węglowych, aby skutecznie dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości energetycznej. 

Moderator wydarzenia

Paneliści