5 października 2023 godz. 10:15 - 10:30 Scena - Główna

Przemówienie – Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Krytycznej