4 października 2023 godz. 16:45 - 17:45 Scena - Główna

Scenariusze dla polskiego systemu elektroenergetycznego do 2030 roku

Koszty działania polskiego systemu energetycznego to nie tylko kwestia presji finansowej związanej z wysokimi cenami uprawnień do emisji. To także problem coraz starszych bloków węglowych, rosnącej awaryjności, niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury sieciowej, scentralizowania jednostek wytwórczych.  

Panel dyskusyjny będzie skupiał się na aktualnych wyzwaniach polskiego systemu energetycznego. Omówimy kwestie związane z presją finansową wynikającą z wysokich cen uprawnień do emisji, rosnącą awaryjnością oraz starzejącymi się blokami węglowymi. Dyskutować będziemy także o potrzebie rozwinięcia infrastruktury sieciowej i ewentualnym scentralizowaniu jednostek wytwórczych, aby zwiększyć efektywność i zrównoważyć system energetyczny Polski. 

Moderator wydarzenia

Paneliści