27 listopada 2024
Warszawa
do II Edycji pozostało:

Konferencja STRATENERGY SUMMIT organizowana przez Grupę Defence24 to jedno z najważniejszych forum na mapie wydarzeń, które skupiają się na tematyce bezpieczeństwa energetycznego, klimatu oraz przemysłu chemicznego wraz z surowcami.

Wydarzenie organizowane przez portal Energetyka24.com będzie poświęcone związkom bezpieczeństwa energetycznego i strategicznego Polski oraz Europy.

Dobra analiza poziomu bezpieczeństwa państwa wymaga wglądu w sprawy sektora energetycznego. Jednocześnie nie da się prawidłowo zdiagnozować wszystkich zagrożeń dla krajowej energetyki bez wiedzy na temat zabezpieczenia militarnego, cybernetycznego czy infrastrukturalnego. Rozumiemy to doskonale w Grupie Defence24, która - przez swą strukturę, skomponowaną z kilku wyspecjalizowanych redakcji branżowych - umożliwia kompleksowy wgląd w przestrzeń bezpieczeństwa kraju.

Konferencja STRATENERGY SUMMIT jest platformą do dokładnego przeanalizowania bezpieczeństwa energetycznego Polski w dobie potężnych zawirowań geopolitycznych, rzutujących na sfery poza energetyką. Wierzymy, że właściwą drogą do zrozumienia obecnej sytuacji międzynarodowej jest pogłębiona ekspercka dyskusja, osadzona w szerokiej perspektywie strategicznej.

Zapraszam do udziału w konferencji

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy doszło do głębokich zmian na polskim, europejskim i światowym rynku energii. Pandemia koronawirusa, rozpętana przez Rosję wojna oraz związane z tymi wydarzeniami kryzysy ukazały niedostrzegane dotąd problemy gospodarki energetycznej. Rosnące ceny energii to jeden z naczelnych tematów ostatnich miesięcy. Wzrost opłat za prąd, gaz to problem dla wielu gospodarstw domowych, które z niepokojem wyczekują kolejnych rachunków. Mimo iż związek między energetyką a podstawowymi filarami bezpieczeństwa państwa jest już niekwestionowalny, wciąż brakuje w przestrzeni publicznej poważnych ram dyskusyjnych, które umożliwiłyby jego zbadanie. Konferencja STRATENERGY SUMMIT organizowana przez portal Energetyka24.com stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń przez ekspertów, przedstawicieli instytucji publicznych, świata polityki, nauki oraz koncernów energetycznych.

Główne tematy

KOMPLEKSOWA OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

ŁAŃCUCHY DOSTAW I ICH ZABEZPIECZENIE

NOWE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE A BEZPIECZEŃSTWO

REAGOWANIE NA SYTUACJE KRYZYSOWE W ENERGETYCE

KRYZYS ENERGETYCZNY VS. EUROPEJSKA GOSPODARKA

Goście

Gośćmi konferencji STRATENERGY SUMMIT będą eksperci i specjaliści związani z branżą energetyczną, decydenci polityczni oraz przedstawiciele administracji publicznej, samorządowej i władz lokalnych, posłowie, senatorowie, reprezentanci think-tanków oraz środowisk akademickich.